شعر و ادبیات

14 Nov

چارلی چاپلین میگوید آموخته ام که ...

 

chaplin

- با پول مي شود خانه خريد ولي آشيانه نه، رختخواب خريد ولي خواب نه، ساعت خريد ولي زمان نه، مي توان مقام خريد ولي احترام نه، مي توان کتاب خريد ولي دانش نه، دارو خريد ولي سلامتي نه، خانه خريد ولي زندگي نه و بالاخره ، مي توان قلب خريد، ولي عشق را نه.

- آموخته ام که تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است که به من مي گويد: تو مرا شاد کردي

- آموخته ام که هرگز نبايد به هديه اي از طرف کودکي، نه گفت

- آموخته ام که مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است

- آموخته ام که هميشه براي کسي که به هيچ عنوان قادر به کمک کردنش نيستم دعا کنم

...

تالارهای گفتگو