خارجی ها چه سوالاتی درباره ایرانیان در ذهنشان است؟

 

iran

 

چرا زنان ایرانی بسیار زیبا هستند؟

چرا دختران ایرانی زیبا هستند؟

چرا ایرانی ها خودشان را فارس می نامند؟

چرا ایرانی ها کروات نمی بندند؟

ایرانی ها چرا سفیدند؟

ایرانی ها چرا می خواهند انقلاب کنند؟

ایرانی ها چرا عرب نیستند؟

.

.

باورتون نمیشه؟

خودتون برین گوگل امتحان کنید!

 

 

تالارهای گفتگو